Selamat datang ke Portal Rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah

     COVID-19  Malaysia.gov energy Sabah.gov  LINKED IN LinkedIn

Perincian Amanat Setiausaha Kerajaan Negeri Tahun 2023

Perincian Amanat Setiausaha Kerajaan Negeri Tahun 2023

Perincian Amanat
Setiausaha Kerajaan Negeri Tahun 2023


Disampaikan oleh
Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Sr. Haji Safar bin Untong, JP
Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah

 Bil. Kandungan Petikan Ucapan
01 Pendahuluan  
02 Malaysia Madani Durasi Petikan: 01 minit 04 saat
03 Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Durasi Petikan: 01 minit 31 saat
04 Sabah Maju Jaya: Hala Tuju Kerajaan Sabah Durasi Petikan: 01 minit 39 saat
05 The GREAT Malaysian Civil Service Durasi Petikan: 01 minit 30 saat
06 Humanising Service Delivery  
  Menginsankan Penyampaian Perkhidmatan
Tonggak 1: Empati (Empathy)
Durasi Petikan: 02 minit 39 saat
  Menginsankan Penyampaian Perkhidmatan
Tonggak 2: Responsif (Responsive)
Durasi Petikan: 01 minit 37 saat
  Menginsankan Penyampaian Perkhidmatan
Tonggak 3: Keterangkuman (Inclusive)

Durasi Petikan: 01 minit 11 saat
  Menginsankan Penyampaian Perkhidmatan
Tonggak 4: Tepat (Precise)
Durasi Petikan: 01 minit 54 saat
07 Landskap Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Tahun 2023 Durasi Petikan: 2 minit 31 saat
08 Persaraan Penjawat Awam Negeri Sabah Tahun 2023 hingga 2027 Durasi Petikan: 1 minit 18 saat
09 Peningkatan Kerjaya Perkhidmatan Awam Tahun 2022 hingga 2023 Durasi Petikan:  01 minit 27 saat
10 Tajaan Biasiswa Penjawat Awam Tahun 2022 Durasi Petikan: 0 minit 16 saat
11 Pegawai Kerajaan Negeri Dalam Pengajian Tahun 2022 hingga 2023 Durasi: 0 minit 18 saat
12 Latihan Dalam Perkhidmatan Sepanjang Tahun 2023 Durasi: 0 minit 52 saat 
13 Latihan Dalam Perkhidmatan Luar Negara Tahun 2022 Durasi Petikan: 0 minit 47 saat
14 Penjawat Awam yang Menduduki Kursus dan Latihan Pada Tahun 2022   Durasi Petikan: 0 minit 51 saat
15 Penjawat Awam Yang Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan pada Tahun 2022   Durasi Petikan: 1 minit 07 saat 
16 Fokus Pengukuhan Sumber Manusia  
17 Perbandingan Hasil dan Bajet Kerajaan Negeri pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023  
18 Usaha-Usaha Menggiatkan Ekonomi Negeri  
19 Usaha-Usaha Menggiatkan Ekonomi Negeri: Mesra Pelabur  
20 Usaha-Usaha Menggiatkan Ekonomi Negeri: Peningkatan Hasil Negeri  
21 Jumlah dan Kategori Pembangunan Aplikasi Tahun 2022  
22 Integriti: Kini dan Masa Hadapan  
23 Fokus Integriti Tahun 2023: Pemantapan dan Pematuhan Dasar dan Polisi  
24 Komitmen Kerajaan Terhadap Integriti  
25 Perancangan Inisiatif Integriti Tahun 2023  
26 Penutup  
sabah crest faviconPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah
Aras 28, Blok A, Menara Kinabalu,
88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Talian: 088-369900 088-369901
Faksimili: 088-211016
Navigasi Google Maps